Projectpartners

Opdrachtgevers o.a.:
Ministerie van OCW/ Projectbureau Belvedere
InnovatieNetwerk
Nationaal Restauratiefonds
Stichting Kasteel de Haar
Erfgoed Actueel
GGZ Nederland

Omroepen:
AVRO
NCRV
Omroep Brabant

Projectpartners o.a.:
Ministerie van ELI
Ministerie van OCW
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Diverse provincies
Div. gemeenten (o.a. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht)
Staatsbosbeheer
Dienst Landelijk Gebied
Atelier Rijksbouwmeester
Stichting Nationale Parken